Probíhá příjem žádostí do 22. 08. 2022

Cisternová automobilová stříkačka

Investiční dotace je určena pro JSDH obcí na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody.
kategorie Výše dotace do 4 mil.
kategorie Výše podpory 70 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán MV-GŘ HZS ČR

Jednotce, která není vybavena cisternovou automobilovou stříkačkou, lze dotaci poskytnout pouze na pořízení nové - CAS 20/4000/240 - S2R, s kabinou osádky se sedadly pro 6 osob; CAS30/8500/510 - S2R, s kabinou osádky se sedadly pro 6 osob a CAS30/9000/540 - S3VH, s kabinou osádky se sedadly pro 4 osoby.


Otázky a odpovědi:

 • Obec, která zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce a je zařazena v kategorii JPO II nebo JPO III a splňuje následující podmínku:
  • a) jednotka SDH obce není, v plošném pokrytí území kraje požadovaným organizovaným výjezdem, ke dni podání žádosti ani ke dni vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, vybavena CAS s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 6 osob, která byla prvně registrována v České republice nebo některé zemi EU (doložené záznamem v příslušném technickém průkazu) v roce 2007 nebo později anebo
  • b) jednotka SDH obce není, ke dni podání žádosti ani ke dni vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, vybavena CAS s nádrží na vodu o objemu nejméně 8000 l, která byla prvně registrována v České republice nebo některé zemi EU (doložené záznamem v příslušném technickém průkazu) v roce 2007 nebo později, přičemž je tato CAS vyžadována pokud je to odůvodněno plošným pokrytím, dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu jednotka SDH obce před požáry nebo jinými mimořádnými událostmi zabezpečuje.

CAS 20/4000/240 - S2R, s kabinou osádky se sedadly pro 6 osob
Cisternová automobilová stříkačka je vybavena požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1, kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz", v provedení „R" (speciálním redukovaném pro 6 osob) a hmotnostní třídy S.

CAS 30/8500/510 - S2R, s kabinou osádky se sedadly pro 6 osob
Cisternová automobilová stříkačka je vybavena požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1, kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz", v provedení „R" (speciálním redukovaném pro 6 osob)  a hmotnostní třídy S.

CAS 30/9000/540 - S3VH, s kabinou osádky se sedadly pro 4 osoby
Cisternová automobilová stříkačka je vybavena požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1, kategorie podvozku 3 „pro terénní provoz", v provedení „VH" (speciálním pro velkoobjemové hašení)  a hmotnostní třídy S.

 • Prostá kopie dokumentu o zřízení bankovního účtu u České národní banky (např. smlouvy nebo oznámení o zřízení účtu).
 • Zdůvodnění nezbytnosti akce
 • Přístupová smlouva k rámcové dohodě MV-GŘ HZS ČR
 • Kopie dokladu o první registraci vozidla v ČR nebo některé zemi EU do 31.12. 2006, pouze pokud je tímto vozidlem jednotka vybavena.

 • Dotace je účelová a vázaná na pořízení nové CAS z rámcové dohody MV-GŘ HZS ČR uzavřené na základě centralizovaného zadávání. Uzavření přístupové smlouvy k rámcové dohodě MV-GŘ HZS ČR nezakládá nárok na poskytnutí dotace ani jakákoliv jiná práva žadatele o dotaci. Žadatel nesmí zahájit samostatné zadávací řízení na výběr dodavatele pro pořízení CAS - je vázán povinností přistoupit k rámcové dohodě MV-GŘ HZS ČR.
 • Požární techniku pořízenou z prostředků dotace nesmí příjemce převést ze svého vlastnictví po dobu nejméně 5 let. Období se počítá od roku následujícího po roce, ve kterém byla požární technika pořízena. V případě poškození vozidla v důsledku mimořádné události nebo nehody, kdy není možné vozidlo již dále provozovat, jej může příjemce převést ze svého vlastnictví jen se souhlasem poskytovatele dotace.

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?