Probíhá příjem žádostí do 22. 08. 2022

Dopravní automobil pro JSDH

Dotace pro JSDH obcí na pořízení nového dopravního automobilu, který může být doplněn požárním přívěsem nákladním nebo přívěsem pro hašení.
kategorie Výše dotace do 450 tis.
kategorie Výše podpory 70 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán MV-GŘ HZS ČR

Z dotace lze pořídit dopravní automobil vyrobený na podvozku kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz, s celkovou hmotností nepřesahující 3 500 kg, v provedení základním a s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 8 osob. Dopravní automobil může být doplněn požárním přívěsem nákladním nebo přívěsem pro hašení s novou přenosnou motorovou stříkačkou.

 

Otázky a odpovědi:

 • Obec, která zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (jednotka SDH obce) a je zařazena v kategorii JPO II, JPO III nebo JPO V a splňuje následující podmínku:
  • není, v případě žádosti na pořízení dopravního automobilu, vybavena automobilem s kabinou osádky se sedadly pro 8 a více osob, vybaveným zvláštním výstražným zařízením, který byl prvně registrován v České republice nebo některé zemi EU
   (doložené na příslušném technickém průkazu) v roce 2007 nebo později anebo
  • není, v případě žádosti na pořízení požárního přívěsu pro hašení, vybavena PH, který byl prvně registrován v České republice nebo některé zemi EU (doložené na příslušném technickém průkazu) v roce 2007 nebo později.

 • Dopravní automobil vyrobený na podvozku kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz, s celkovou hmotností nepřesahující 3 500 kg, v provedení základním a s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 8 osob. Dopravní automobil může být doplněn požárním přívěsem nákladním nebo přívěsem pro hašení s novou přenosnou motorovou stříkačkou.

 • Prostá kopie dokumentu o zřízení bankovního účtu u České národní banky (např. smlouvy nebo oznámení o zřízení účtu).
 • Zdůvodnění nezbytnosti akce
 • Kopie dokladu o první registraci vozidla v ČR nebo některé zemi EU do 31.12. 2006, pouze pokud je tímto vozidlem jednotka vybavena.

Žadatel nesmí zahájit zadávací řízení na výběr dodavatele pro pořízení dopravního automobilu nebo přívěsu pro hašení před schválením dokladů o dodržení TP a před vydáním dokumentu „Registrace akce“.

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?