Probíhá příjem žádostí do 03. 04. 2023

eGoverment a kyber. bezpečnost

Podpora bude zaměřena na pořízení portálů obcí a krajů, automatizace zpracování digitálních dat, nebo elektronizace služeb veřejné správy.
kategorie Výše dotace do 10 mil.
kategorie Výše podpory od 75 do 90 %
kategorie Typ financování Průběžné
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán IROP

Podpora bude zaměřena na následující aktivity:

  • Elektronizace vybraných služeb veřejné správy (příklad: Digitalizace stavebního řízení – kompletní elektronické podání a  řízení, standardizované formáty projektových dokumentací, jednotné   podklady,   přístup k detailům jednotlivých řízení).

  • Rozšíření propojeného datového fondu (příklad: Pořízení prostorových dat a dalších datových fondů agendových   informačních systémů).

  • Portály obcí a krajů (příklad: : Portál obce umožňující občanovi vést si svůj profil občana obce, veškerá podání vůči obci na jednom místě, provázanost s Portálem občana).

  • Automatizace zpracování digitálních dat (příklad: Automatické pořizování snímků aut překračujících rychlost v obci a  automatické rozesílání pokut bez účasti úředníka).

  • Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy.


V rámci projektu není možné platit předplatné služeb, maintranance a servis. Pořízení periferií je možné v rámci paušálu stanoveného výzvou, jako vedlejší náklad projektu.

 

Otázky a odpovědi:

  • Souhlasné stanovisko hlavního architekta eGovernmentu
  • Soulad projektu se strategií „Digitální Česko“
  • Realizace i v Praze 

  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?