Příjem žádostí ukončen 30. 10. 2023

Muzea

Výzva je zaměřena na revitalizaci, infrastrukturu a vybavení pro činnost muzeí.
kategorie Výše dotace do 60 mil.
kategorie Výše podpory od 75 do 95 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán IROP

Podporovány budou následující aktivity:

 • revitalizace muzeí, včetně nové výstavby,
 • expozice,
 • depozitáře,
 • technické zázemí,
 • návštěvnická centra,
 • edukační centra,
 • restaurování sbírek muzejní povahy , vybavení pro konzervaci a restaurování,
 • evidence a dokumentace sbírek muzejní povahy, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software,
 • ochrana muzejních sbírek

Otázky a odpovědi:

 • kraje
 • OSS
 • PO OSS
 • obce
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi

 • Muzeum je zřizováno krajem, státem nebo obcí.
 • Muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?