Příjem žádostí ukončen 19. 05. 2023

Vzdělávací infrastruktura ZŠ

Podpora je zaměřena na modernizace odborných učeben ZŠ, vnitřní konektivity školy nebo na školní družiny a kluby.
kategorie Výše dotace od 100 tis. do 60 mil.
kategorie Výše podpory od 75 do 90 %
kategorie Typ financování Průběžné
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán IROP

V rámci dotace bude podporováno vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky a práce s digitálními technologiemi. Dále bude podporováno vybudování vnitřní konektivity školy (rozvody a zabezpečení internetu) a budování zázemí pro školní družiny a školní kluby. 

Otázky a odpovědi:

Obce
Školské právnické osoby
Dobrovolné svazky obcí

Bude upřesněno

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?