Evropské dotace | kalendář 02. Leden

Do regionů půjde z IROP téměř 8,5 mld. Kč

V regionech fungují tzv. Místní akční skupiny (MAS), přes které mohou obce, místní podnikatelé, ale třeba i neziskovky a další subjekty žádat o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Na období 2021-2027 je připraveno skoro 8,5 miliardy korun. Peníze půjdou zejména na rozvoj dopravy, vybavení hasičů, infrastrukturu mateřských a základních škol, sociální služby, úpravu veřejných prostranství, rekonstrukce památek a budování veřejné infrastruktury cestovního ruchu.

Do regionů půjde z IROP téměř 8,5 mld. Kč

V regionech fungují tzv. Místní akční skupiny (MAS), přes které mohou obce, místní podnikatelé, ale třeba i neziskovky a další subjekty žádat o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Na období 2021-2027 je připraveno skoro 8,5 miliardy korun. Peníze půjdou zejména na rozvoj dopravy, vybavení hasičů, infrastrukturu mateřských a základních škol, sociální služby, úpravu veřejných prostranství, rekonstrukce památek a budování veřejné infrastruktury cestovního ruchu.

„Nejlepší je, když požadavky na dotace vznikají přímo v regionech. Proto máme po celé republice tzv. Místní akční skupiny, které nejlépe vědí, co místní podnikatelé i veřejná správa potřebují a co je trápí. Rozvoj venkova nesmí být nerovnoměrný a řízený centrálně. Místní lidé mají daleko lepší přehled o potřebách konkrétních oblastí ‒ dokážou je nejlépe tlumočit starostkám a starostům a domluvit se s nimi na vhodných dotacích,“ vysvětluje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

„V Česku vzniklo sto osmdesát takových regionálních společenství, což je evropský unikát,“ říká Jiří Krist, předseda Národní sítě Místních akčních skupin.
 
Na místní rozvoj připadá nejvíc projektů
 
Zhruba polovinu financí místním akčním skupinám poskytuje Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. V posledním období EU dotací (tzv. programovém období) to bylo zhruba 8 mld. Kč. To bylo okolo šesti procent z celkového objemu podpory IROP. Z hlediska počtu podpořených projektů je právě tzv. Komunitně vedený místní rozvoj, který je v rámci IROP určen pro financování Místních akčních skupin, vůbec nejpočetnější. Místní aktivity představují třetinu z bezmála dvanácti tisíc projektů.

Konkrétní řešení vycházejí z potřeb regionů
 
Obec Palkovice v Moravskoslezském kraji získala díky podpoře z IROP 1,8 mil. Kč na novou lávku pro pěší. Ta místním obyvatelům umožní bezpečně přecházet přes řeku Olešná. Původní stará lávka totiž ústila přímo do vozovky, což zapříčinilo několik dopravních nehod. Nová lávka stojí blízko autobusové zastávky a obyvatelé se tak rychle a bezpečně dostanou na autobus ve směru na Frýdek-Místek.

Městys Divišov ve Středočeském kraji se zase potýkal s nedostatečnými kapacitami pro předškolní vzdělávání. Provizorně zde využívali prostory v blízké základní škole. S podporou z IROP ve výši 9,5 mil. Kč v Divišově vystavěli zcela nový pavilon mateřské školy s kapacitou 24 dětí.

Spolupráce s IROP je klíčová
 
První místní akční skupiny začaly v České republice vznikat v roce 2002. Model převzaly země Evropské unie z Francie, kde vznikly koncem osmdesátých let. Podle předsedy Národní sítě Místních akčních skupin je přístup lidí v jednotlivých MAS velmi zodpovědný. „Mnohokrát jsem na jednání orgánů MASky zažil, že jednotliví představitelé řekli, že pokud mají pod projekt dát svůj podpis, musí se přepracovat, aby byl efektivnější,“ říká Jiří Krist. Podpora IROP je podle něho velmi významná a důležitá. „Je to jako v dlouholetém manželství. Někdy nemáme na všechno stejný názor, ale Integrovaný regionální operační program a Ministerstvo pro místní rozvoj jsou pro nás klíčovými partnery. A doufám, že je spokojenost ze vzájemné spolupráce oboustranná,“ shrnuje předseda Jiří Krist.

Oproti období 2014-2020 nově přibyla podpora rekonstrukcí veřejných prostranství a budování veřejné infrastruktury udržitelného cestovního ruchu.

Zdroj: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-do-regionu-pujde-v-letech-2021-2027-z-irop-tem

Sdílet: facebook linkedin X