Všeobecné obchodní podmínky

Vymezení pojmů:

Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

Užívání Aplikace

Databáze

Osobní údaje a cookies

Změna VOP

Povinné informace pro spotřebitele

Rozhodné právo

Účinnost

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2022