Dotační výzvy

Bydlení
Bydlení
Cestovní ruch a památky
Cestovní ruch a památky
Infrastruktura
Infrastruktura
Školy, školky
Školy, školky
Služby
Služby
Veřejné budovy
Veřejné budovy
Životní prostředí
Životní prostředí
Ostatní
Ostatní

Aktuálně otevřené dotační výzvy

Přehled dotačních výzev, které v současné době přijímají žádosti
100%
Max. 80 mil.
Probíhá příjem žádostí
Služby, Veřejné budovy
Sociální infrastruktura

Výzva z MPSV je zaměřena na nákup, výstavbu a rekonstrukce budov a zařízení, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.

Ex post
Jednokolová
100%
Max. 20 mil.
Probíhá příjem žádostí
Služby, Veřejné budovy
Objekty dětských skupin

Výzva je zaměřena na výstavbu nebo rekonstrukci objektu pro vybudování dětské skupiny.

Ex post
Průběžná
100%
Max. 6 500 Kč/m3
Probíhá příjem žádostí
Veřejné budovy
Revitalizace brownfieldů

Podpořeny budou rekonstrukce, nebo demolice a výstavby brownfieldů pro převážné podnikatelské využití.

Ex ante
Jednokolová
100%
Max. 40 300 Kč/m2
Probíhá příjem žádostí
Bydlení
Výstavba pro obce

Dotace je zaměřena na výstavbu a pořízení sociálních bytů a sociálních domů.

Průběžné
Průběžná
30%
Max. 100 mil.
Probíhá příjem žádostí
Infrastruktura
Odkup a scelování vodovodů a kanalizací

Program slouží k podpoře odkupu vlastnických práv k vodohospodářské infrastruktuře za účelem jejího scelování.

Ex ante
Průběžná
70%
Max. 1 mil.
Probíhá příjem žádostí
Ostatní, Služby
Alternativní doprava

Podpora je zaměřena na pořízení osobních a užitkových elektromobilů pro veřejný sektor.

Ex ante
Průběžná
65%
Max. 10 mil.
Probíhá příjem žádostí
Veřejné budovy, Životní prostředí
Energ. úspory veřejných budov

Podpora snížení energetické náročnosti veřejných budov prostřednictvím zateplení obálky, výměny oken, rekuperace, nebo využitím obnovitelných zdrojů energie.

Ex post
Průběžná
100%
Max. 10 mil.
Probíhá příjem žádostí
Životní prostředí
Hospodaření s vodou

Výzva se zaměřuje na finanční podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření s využitím přírodě blízkých prvků.

Ex ante
Jednokolová

a dalších 15 dotačních výzev přímo pro Vaší obec.
Přihlaste se do aplikace „Moje obec“ a získejte přehled o všech dotačních výzvách.

Získat členství

Připravované dotační výzvy

Národní a evropské dotační výzvy, které budou v nejbližší době zveřejněny.
70%
Max. 150 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Infrastruktura
Vodohospodářská infrastruktura

Podpora je zaměřena na výstavbu a rozšíření vodovodů, kanalizací a ČOV.

Průběžné
Průběžná
100%
Max. 20 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Veřejné budovy, Životní prostředí
Obnovitelné zdroje ve veřejných budovách

Dotace je zaměřena na výměnu zdroje vytápění a instalaci fotovoltaických systémů ve veřejných budovách.

Průběžné
Jednokolová
70%
Max. 300 tis.
Připravuje se příjem žádostí
Cestovní ruch a památky
Obnova sakrálních staveb

Dotační výzva se zaměřuje na podporu obnovy sakrálních staveb, jako jsou: kapličky, zvoničky, boží muka, smírčí kříže, hřbitovy, hřbitovní zdi atp.

Ex ante
Jednokolová
70%
Max. 140 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Veřejné budovy
Výstavba veřejných budov

Dotace je zaměřena na výstavbu nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy.

Průběžné
Jednokolová
80%
Max. 10 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Infrastruktura
Obnova místních komunikací

Dotace je zaměřena na obnovu místních komunikací a jejich součástí pro obce do 10 000 obyvatel.

Průběžné
Jednokolová
80%
Max. 2 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Ostatní
Dětská hřiště a sportoviště

Dotace je zaměřena na obnovu nebo vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu.

Průběžné
Jednokolová
80%
Max. 20 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Školy, školky, Veřejné budovy
Rekonstrukce veřejných budov

Dotace na rekonstrukce, modernizace, přestavby a přístavby veřejných budov, které jsou využívané a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu.

Průběžné
Jednokolová
50%
Max. 20 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Školy, školky, Veřejné budovy
Gastro technika ve veřejné infrastruktuře

Dotace je zaměřena na snížení energetické účinnosti gastro provozů ve školách, sociálních či zdravotnických zařízeních.

Průběžné
Jednokolová