Dotační výzvy

Bydlení
Bydlení
Cestovní ruch a památky
Cestovní ruch a památky
Infrastruktura
Infrastruktura
Školy, školky
Školy, školky
Služby
Služby
Veřejné budovy
Veřejné budovy
Životní prostředí
Životní prostředí
Ostatní
Ostatní

Aktuálně otevřené dotační výzvy

Přehled dotačních výzev, které v současné době přijímají žádosti
100%
Max. 25 mil.
Probíhá příjem žádostí
Služby | Veřejné budovy
Objekty dětských skupin

Výzva je zaměřena na výstavbu nebo rekonstrukci objektu pro vybudování dětské skupiny.

Průběžná
Ex post
90%
Max. 12 mil.
Probíhá příjem žádostí
Služby
Budování dětských skupin pro neziskový sektor

Dotace na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin.

Jednokolová
Průběžné
95%
Max. 100 mil.
Probíhá příjem žádostí
Infrastruktura
Revitalizace veřejných prostranství

Dotace je zaměřena na komplexní projekty řešící revitalizace veřejných prostranství v obcích a městech.

Průběžná
Ex ante
70%
Max. 100 mil.
Probíhá příjem žádostí
Bydlení
Úspory bytových domů

Dotační program NZÚ na energetické úspory bytových domů je určen pro veřejnou správu, obce a příspěvkové organizace jimi zřizované.

Jednokolová
Ex post
100%
Max. 30 mil.
Probíhá příjem žádostí
Služby | Veřejné budovy
Nepobytové soc. služby

Výzva z MPSV je zaměřena na nákup, výstavbu a rekonstrukce budov a zařízení, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.

Jednokolová
Ex post
100%
Max. 80 mil.
Probíhá příjem žádostí
Služby
Pobytové soc. služby

Dotace je zaměřena na nákup, rekonstrukci či výstavbu objektů pobytových sociální služeb, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.

Průběžná
Ex post
100%
Max. 80 mil.
Probíhá příjem žádostí
Byty pro ohrožené děti a rodiny

Cílem výzvy je podpořit deinstitucionalizaci pobytové péče pro ohrožené děti v České republice.

Průběžná
Ex post
100%
Max. 70,2 mil.
Probíhá příjem žádostí
Služby
Vybudování a renovace pobytové péče o děti

Cílem této výzvy je podpořit deinstitucionalizaci pobytové péče pro ohrožené děti v ČR tak, že bude zvýšena dostupnost služeb komunitního typu pro ohrožené děti a rodiny.

Průběžná
Ex post
70%
Max. 10 mil.
Probíhá příjem žádostí
Energetické využívání odpadů

Cíl výzvy je výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů s důrazem na bioplynové stanice a výrobu paliv z odpadů.

Průběžná
Ex post

Připravované dotační výzvy

Národní a evropské dotační výzvy, které budou v nejbližší době zveřejněny
80%
Max. 800 tis.
Připravuje se příjem žádostí
Infrastruktura
Kabina 2024

Dotace se zaměřuje na podporu drobných akcí sportovní infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel.

Průběžná
Ex ante
90%
Max. 99 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Školy, školky
Školská poradenská zařízení

Podpora je zaměřená na zkvalitnění infrastruktury v oblasti školských poradenských zařízení a vzdělávání se zaměřením na inkluzivní přístup a celoživotní učení.

Průběžná
Ex post
80%
Max. 40 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Environmentální vzdělávání

Výzva je zaměřená na modernizaci centra pro klimatické vzdělávání s důrazem na energetickou úsporu, obnovitelné zdroje a vzdělávací programy.

Jednokolová
Ex post
55%
Max. 30 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Ostatní | Školy, školky | Veřejné budovy
Zájmové a neformální vzdělávání

Dotace je zaměřená na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti dalšího vzdělávání a zvýšení její dostupnosti.

Průběžná
Průběžné
40%
Max. 111 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Bydlení
Nájemní bydlení

Výzva je zaměřena na podporu výstavby nájemních bytů, které budou určeny k pronájmu.

Průběžná
Ex post
100%
Max. 15 000 Kč/GJ
Připravuje se příjem žádostí
Veřejné budovy | Životní prostředí
Obnovitelné zdroje ve veřejných budovách

Dotace je zaměřena na výměnu zdroje vytápění ve veřejných budovách.

Jednokolová
Průběžné