Dotační výzvy

Bydlení
Bydlení
Cestovní ruch a památky
Cestovní ruch a památky
Infrastruktura
Infrastruktura
Školy, školky
Školy, školky
Služby
Služby
Veřejné budovy
Veřejné budovy
Životní prostředí
Životní prostředí
Ostatní
Ostatní

Aktuálně otevřené dotační výzvy

Přehled dotačních výzev, které v současné době přijímají žádosti
100%
Max. 20 mil.
Probíhá příjem žádostí
Infrastruktura
Implementace a rozvoj 5G sítí

V rámci výzvy budou vyvinuty a uvedeny do provozu referenční aplikace ekosystému sítí 5G pro Smart Cities.

Ex post
Jednokolová
100%
Max. 3 mil.
Probíhá příjem žádostí
Školy, školky
Adaptace stávajících dětských skupin

Cíl výzvy je umožnit provozovatelům dětských skupin vyhovět novým požadavků v oblasti požární ochrany, které na ně klade novelizovaná Vyhláška č. 23/2008 Sb.

Průběžné
Jednokolová
100%
Max. 10 mil.
Probíhá příjem žádostí
Projektová příprava bytových domů

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, která obcím a krajům pomůže s přípravou projektové dokumentace na výstavbu nebo rekonstrukci bytových domů.

Ex post
Průběžná
100%
Max. 25 mil.
Probíhá příjem žádostí
Služby, Veřejné budovy
Objekty dětských skupin

Výzva je zaměřena na výstavbu nebo rekonstrukci objektu pro vybudování dětské skupiny.

Ex post
Průběžná
90%
Max. 12 mil.
Probíhá příjem žádostí
Služby
Budování dětských skupin pro neziskový sektor

Dotace na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin.

Průběžné
Jednokolová
85%
Max. 99 mil.
Probíhá příjem žádostí
Cestovní ruch a památky, Ostatní, Veřejné budovy
Energetické úspory památkově chráněných budov

Výzva se zaměřuje na podporu úsporných opatření u památkově chráněných, či architektonicky cenných budov.

Ex post
Jednokolová
85%
Max. 60 mil.
Probíhá příjem žádostí
Cestovní ruch a památky, Infrastruktura
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Dotace IROP bude zaměřena na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro cyklisty.

Ex ante
Průběžná
100%
Max. 99 mil.
Probíhá příjem žádostí
Veřejné budovy, Životní prostředí
Úspory veřejných budov

Výzva je zaměřena na komplexní řešení úsporných opatření u veřejných budov a veřejné infrastruktury.

Ex post
Průběžná

Připravované dotační výzvy

Národní a evropské dotační výzvy, které budou v nejbližší době zveřejněny.
55%
Max. 30 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Ostatní, Školy, školky, Veřejné budovy
Zájmové a neformální vzdělávání

Dotace je zaměřená na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti dalšího vzdělávání a zvýšení její dostupnosti.

Průběžné
Průběžná
95%
Max. 100 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Infrastruktura
Revitalizace veřejných prostranství

Dotace je zaměřena na komplexní projekty řešící revitalizace veřejných prostranství v obcích a městech.

Ex ante
Průběžná
40%
Max. 111 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Bydlení
Nájemní bydlení

Výzva je zaměřena na podporu výstavby nájemních bytů, které budou určeny k pronájmu.

Průběžné
Průběžná
50%
Max. 10 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Infrastruktura
Obnova místních komunikací

Dotace je zaměřena na obnovu místních komunikací a jejich součástí pro obce do 10 000 obyvatel.

Průběžné
Jednokolová
70%
Max. 10 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Školy, školky, Veřejné budovy
Rekonstrukce veřejných budov

Dotace na rekonstrukce, modernizace, přestavby a přístavby veřejných budov, které jsou využívané a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu.

Průběžné
Jednokolová
70%
Max. 30 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Životní prostředí
Odpadové hospodářství

Výzva je zaměřena na výstavbu a modernizaci sběrných dvorů, systémů oddělených odpadů, pořízení kompostérů nebo instalaci RE-USE center.

Ex post
Průběžná
100%
Max. 7,4 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Školy, školky, Služby
Zřízení dětských skupin

Výzva je zaměřena na vytvoření nové dětské skupiny a následné financování ročního provozu.

Ex ante
Průběžná