Dotační výzvy

Bydlení
Bydlení
Cestovní ruch a památky
Cestovní ruch a památky
Infrastruktura
Infrastruktura
Školy, školky
Školy, školky
Služby
Služby
Veřejné budovy
Veřejné budovy
Životní prostředí
Životní prostředí
Ostatní
Ostatní

Aktuálně otevřené dotační výzvy

Přehled dotačních výzev, které v současné době přijímají žádosti
100%
Max. 25 mil.
Probíhá příjem žádostí
Služby, Veřejné budovy
Objekty dětských skupin

Výzva je zaměřena na výstavbu nebo rekonstrukci objektu pro vybudování dětské skupiny.

Ex post
Průběžná
90%
Max. 12 mil.
Probíhá příjem žádostí
Služby
Budování dětských skupin pro neziskový sektor

Dotace na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin.

Průběžné
Jednokolová
95%
Max. 100 mil.
Probíhá příjem žádostí
Infrastruktura
Revitalizace veřejných prostranství

Dotace je zaměřena na komplexní projekty řešící revitalizace veřejných prostranství v obcích a městech.

Ex ante
Průběžná
70%
Max. 100 mil.
Probíhá příjem žádostí
Bydlení
Úspory bytových domů

Dotační program NZÚ na energetické úspory bytových domů je určen pro veřejnou správu, obce a příspěvkové organizace jimi zřizované.

Ex post
Jednokolová
100%
Max. 30 mil.
Probíhá příjem žádostí
Služby, Veřejné budovy
Nepobytové soc. služby

Výzva z MPSV je zaměřena na nákup, výstavbu a rekonstrukce budov a zařízení, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.

Ex post
Jednokolová
100%
Max. 80 mil.
Probíhá příjem žádostí
Služby
Pobytové soc. služby

Dotace je zaměřena na nákup, rekonstrukci či výstavbu objektů pobytových sociální služeb, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.

Ex post
Průběžná
100%
Max. 35 mil.
Probíhá příjem žádostí
Ostatní
Projektové dokumentace

MMR poskytne v rámci 3 dotačních výzev 870 milionů Kč na přípravu projektových dokumentací v obcích.

Ex post
Průběžná
100%
Max. 80 mil.
Probíhá příjem žádostí
Byty pro ohrožené děti a rodiny

Cílem výzvy je podpořit deinstitucionalizaci pobytové péče pro ohrožené děti v České republice.

Ex post
Průběžná

Připravované dotační výzvy

Národní a evropské dotační výzvy, které budou v nejbližší době zveřejněny.
90%
Max. 99 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Školy, školky
Školská poradenská zařízení

Podpora je zaměřená na zkvalitnění infrastruktury v oblasti školských poradenských zařízení a vzdělávání se zaměřením na inkluzivní přístup a celoživotní učení.

Ex post
Průběžná
80%
Max. 40 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Environmentální vzdělávání

Výzva je zaměřená na modernizaci centra pro klimatické vzdělávání s důrazem na energetickou úsporu, obnovitelné zdroje a vzdělávací programy.

Ex post
Jednokolová
55%
Max. 30 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Ostatní, Školy, školky, Veřejné budovy
Zájmové a neformální vzdělávání

Dotace je zaměřená na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti dalšího vzdělávání a zvýšení její dostupnosti.

Průběžné
Průběžná
70%
Max. 30 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Infrastruktura
Regionální sportovní infrastruktura

Výzva je zaměřena na modernizaci, rekonstrukci a výstavbu sportovišť a sportovních zařízení, které provozují obce a sportovní kluby.

Ex ante
Jednokolová
40%
Max. 111 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Bydlení
Nájemní bydlení

Výzva je zaměřena na podporu výstavby nájemních bytů, které budou určeny k pronájmu.

Ex post
Průběžná
45%
Max. 50 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Ostatní, Veřejné budovy, Životní prostředí
Fotovoltaika pro větší obce

Dotace na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov pro obce nad 3 000 obyvatel.

Ex post
Jednokolová
75%
Max. 10 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Ostatní, Veřejné budovy, Životní prostředí
Fotovoltaika pro malé obce

Dotace je zaměřena na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov pro obce do 3 000 obyvatel.

Ex post
Jednokolová
50%
Max. 20 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Školy, školky, Veřejné budovy
Gastro technika ve veřejné infrastruktuře

Dotace je zaměřena na snížení energetické účinnosti gastro provozů ve školách, sociálních či zdravotnických zařízeních.

Ex post
Průběžná