Dotační výzvy

Bydlení
Bydlení
Cestovní ruch a památky
Cestovní ruch a památky
Infrastruktura
Infrastruktura
Školy, školky
Školy, školky
Služby
Služby
Veřejné budovy
Veřejné budovy
Životní prostředí
Životní prostředí
Ostatní
Ostatní

Aktuálně otevřené dotační výzvy

Přehled dotačních výzev, které v současné době přijímají žádosti
85%
Max. 100 mil.
Probíhá příjem žádostí
Životní prostředí
Odpadové hospodářství

Výzva je zaměřena na výstavbu a modernizaci sběrných dvorů, systémů oddělených odpadů, pořízení kompostérů nebo instalaci RE-USE center.

Ex post
Průběžná
75%
Max. 50 mil.
Probíhá příjem žádostí
Ostatní, Veřejné budovy, Životní prostředí
Fotovoltaika pro větší obce

Dotace na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov pro obce nad 3 000 obyvatel.

Ex ante
Jednokolová
75%
Max. 10 mil.
Probíhá příjem žádostí
Ostatní, Veřejné budovy, Životní prostředí
Fotovoltaika pro malé obce

Dotace je zaměřena na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov pro obce do 3 000 obyvatel.

Ex ante
Jednokolová
90%
Max. 99 mil.
Příjem žádostí ukončen
Školy, školky
Navyšování kapacit a rekonstrukce MŠ

Dotace jsou určeny k navyšování kapacit MŠ na území ORP s nedostatečnou kapacitou a rekonstrukce objektů MŠ, které fungují v hygienické výjimce.

Ex post
Jednokolová
100%
Max. 90 mil.
Probíhá příjem žádostí
Služby
Sociální služby

Dotace je zaměřena na nákup, rekonstrukci či výstavbu objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.

Ex post
Jednokolová
85%
Max. 80 mil.
Probíhá příjem žádostí
Cestovní ruch a památky, Veřejné budovy
Knihovny

Výzva je zaměřena na revitalizace knihoven s regionální funkcí, specializovaným knihovním fondem, nebo v obcích s počtem obyvatel nad 10 tis.

Ex post
Průběžná
70%
Max. 150 mil.
Probíhá příjem žádostí
Infrastruktura
Vodohospodářská infrastruktura

Podpora je zaměřena na výstavbu a rozšíření vodovodů, kanalizací a ČOV.

Ex post
Průběžná
100%
Max. 20 mil.
Probíhá příjem žádostí
Veřejné budovy, Životní prostředí
Obnovitelné zdroje ve veřejných budovách

Dotace je zaměřena na výměnu zdroje vytápění a instalaci fotovoltaických systémů ve veřejných budovách.

Průběžné
Jednokolová

a dalších 15 dotačních výzev přímo pro Vaší obec.
Přihlaste se do aplikace „Moje obec“ a získejte přehled o všech dotačních výzvách.

Získat členství

Připravované dotační výzvy

Národní a evropské dotační výzvy, které budou v nejbližší době zveřejněny.
95%
Max. 120 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Infrastruktura
Revitalizace veřejných prostranství

Dotace je zaměřena na komplexní projekty řešící revitalizace veřejných prostranství v obcích a městech.

Ex ante
Průběžná
90%
Max. 60 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Školy, školky
Vzdělávací infrastruktura ZŠ

Podpora je zaměřena na modernizace odborných učeben ZŠ, vnitřní konektivity školy nebo na školní družiny a kluby.

Průběžné
Průběžná
70%
Max. 300 tis.
Připravuje se příjem žádostí
Cestovní ruch a památky
Obnova sakrálních staveb

Dotační výzva se zaměřuje na podporu obnovy sakrálních staveb, jako jsou: kapličky, zvoničky, boží muka, smírčí kříže, hřbitovy, hřbitovní zdi atp.

Ex ante
Jednokolová
80%
Max. 10 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Infrastruktura
Obnova místních komunikací

Dotace je zaměřena na obnovu místních komunikací a jejich součástí pro obce do 10 000 obyvatel.

Průběžné
Jednokolová
80%
Max. 20 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Školy, školky, Veřejné budovy
Rekonstrukce veřejných budov

Dotace na rekonstrukce, modernizace, přestavby a přístavby veřejných budov, které jsou využívané a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu.

Průběžné
Jednokolová
80%
Max. 2 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Ostatní
Dětská hřiště a sportoviště

Dotace je zaměřena na obnovu nebo vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu.

Průběžné
Jednokolová
95%
Max. 60 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Školy, školky
Střední školy

Dotace budou zaměřeny na vybudování a vybavení odborných učeben, konektivitu škol, školní kluby a zázemí.

Ex ante
Průběžná
95%
Max. 60 mil.
Připravuje se příjem žádostí
Cestovní ruch a památky
Muzea

Výzva je zaměřena na revitalizaci, infrastrukturu a vybavení pro činnost muzeí.

Ex post
Průběžná