Alternativní doprava

Podpora je zaměřena na pořízení osobních a užitkových elektromobilů pro veřejný sektor.
Příjem žádostí ukončen 15. 12. 2023
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 30 tis. do 1 mil.
kategorie Výše podpory 50 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán Národní plán obnovy

Dotační výzva je zaměřena na podporu nákupu nových vozidel či pronájem vozidla formou finančního leasingu. Podporovány jsou vozidla s alternativním pohonem (elektromobily a vozidla s vodíkovým pohonem) a tzv. chytré neveřejné dobíjecí stanice pro elektricky poháněná vozidla (podporováno pouze s nákupem vozidla).

Z dotace lze pořídit kromě osobních, např. i nákladní a užitkové automobily pro údržbu obcí, které lze využít např. na běžný úklid, vyvážení košů, odklízení sněhu, zametání nebo servisní práce s využitím palubní zásuvky na 230V, osobní vozidla pro potřeby úřadu, vozidla pro pečovatelské služby, nebo vozidla pro rozvoz obědů.

V případě, že se bude jednat o náhradu stávajících vozidel na fosilní paliva, tj. bude ze strany žadatele jednoznačně prokázáno vyřazení vozidla z provozu (vyřazení z registru vozidel a ekologická likvidace), je max. podpora na jedno vozidlo navýšena o 20 %.

Podpora na vozidla kategorií M2, M3, N1, N2, SS již aktuálně není k dispozici, vyčleněná alokace 200 milionů korun byla vyčerpána. Na zbývající typy vozidel můžete i nadále podporu získat.

Otázky a odpovědi

 • Obce
 • Kraje
 • Městské části hl. města Prahy
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Obchodní společnosti vlastněné (spoluvlastněné) veřejným subjektem
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osob
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, zapsané ústavy, spolky)
 • Registrované církve a náboženské společnosti, jejich svazy a evidované právnické osoby

 • Osobní automobil
 • Nákladní nebo malý užitkový automobil
 • Samojizdný pracovní stroj
 • Dobíjecí stanice

 • Způsobilost výdajů je určena od 1. února 2020. Bude tedy možné požádat i na zrealizovaný projekt, který plní stanovené parametry.
 • Příjemce podpory může získat podporu i na projekt, u kterého uplynul termín ukončení realizace projektu před předložením žádosti o podporu.
 • Způsobilým výdajem není daň z přidané hodnoty (DPH).

 • Dotace se poskytuje ve výši 50 %
 • V případě, že se bude jednat o náhradu stávajícího vozidla na fosilní paliva, kdy bude jednoznačně prokázáno vyřazení z registru vozidel a ekologická likvidace,  bude max. výše podpory na jedno vozidlo činit 70 %

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.