Příjem žádostí ukončen 30. 06. 2023

Chodníky podél I. – III. tříd

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) opět rozděluje dotace na chodníky podél I. - III. tříd.
kategorie Výše dotace od 300 tis. do 20 mil.
kategorie Výše podpory 85 %
kategorie Typ financování Průběžné
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) opět vyhlásí dotační výzvu na bezbariérové úpravy chodníků v obcích podél komunikací I. – III. tříd.

Dotaci lze využít na akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy nebo místních komunikacích schválených v rámci záměrů Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen „NRPM“), a dále Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy.

Věcná orientace Akcí:

  • výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků;
  • výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy atd.) podél autobusových zastávek;
  • výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů.

Výzva je zaměřena pro projekty, které budou fyzicky realizovány v roce 2023 -2024.

Otázky a odpovědi:

- Obec
- Městský obvod, městská část, místní část

Oblast I (pouze jedna žádost)
- výstavba, rekonstrukce, nebo úpravy chodníků
- výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a hromadné dopravy podél autobusových zastávek
- výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů

Oblast II (možné podat více žádostí)
- výstavba nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky
- výstavba nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek, podchodů pro chodce, které navazují na chodníky
- nasvětlení přechodů pro chodce
- světelní signalizační zařízení přechodů pro chodce
- úpravy vjezdu do obce (ostrůvky, středové dělící pásy)
- světelné signalizační zařízení pro řízení provozu

- demolice objektů
- veřejné osvětlení
- přeložky
- kanalizace
- zatrubnění příkopů
- mobiliář
- úpravy přilehlé komunikace (od 0,5m)
- příjezdové cesty a přístupové cesty k objektům
- osazení vegetací
- dopravní značení, která nesouvisí se zvýšením bezpečnosti
- parkoviště
- opěrné zdi, oplocení
- náklady na zpracování projektové dokumentace

- zařazení komunikací do kategorií a tříd (pasport, pokud je zpracován)
- projektová dokumentace
- položkový rozpočet
- pravomocné stavební povolení (příp. ohlášení)
- stanovisko odboru dopravy KÚ (pro silnice II. nebo III. třídy)
- kladné stanovisko Policie ČR

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?