Chodníky podél I. – III. tříd

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) opět rozděluje dotace na chodníky podél I. - III. tříd.
Probíhá příjem žádostí do 08. 07. 2024
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 1 mil. do 20 mil.
kategorie Výše podpory 85 %
kategorie Typ financování Průběžné
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) opět vyhlásí dotační výzvu na bezbariérové úpravy chodníků v obcích podél komunikací I. – III. tříd.

Dotaci lze využít na akce dopravní infrastruktury zaměřené na zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy nebo místních komunikacích schválených v rámci záměrů Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen „NRPM“), a dále Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy.

Věcná orientace Akcí:

 • výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků;
 • výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy atd.) podél autobusových zastávek;
 • výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů.

Výzva je zaměřena pro projekty, které budou fyzicky realizovány v roce 2023 -2024.

Otázky a odpovědi

 • Obec

Oblast I (pouze jedna žádost)

 • výstavba, rekonstrukce, nebo úpravy chodníků
 • výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a hromadné dopravy podél autobusových zastávek
 • výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů

Oblast II (možné podat více žádostí)

 • výstavba nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky
 • výstavba nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek, podchodů pro chodce, které navazují na chodníky
 • nasvětlení přechodů pro chodce
 • světelní signalizační zařízení přechodů pro chodce
 • úpravy vjezdu do obce (ostrůvky, středové dělící pásy)
 • světelné signalizační zařízení pro řízení provozu

 • demolice objektů
 • veřejné osvětlení
 • přeložky
 • kanalizace
 • zatrubnění příkopů
 • mobiliář
 • úpravy přilehlé komunikace (od 0,5m)
 • příjezdové cesty a přístupové cesty k objektům
 • osazení vegetací
 • dopravní značení, která nesouvisí se zvýšením bezpečnosti
 • parkoviště
 • opěrné zdi, oplocení
 • náklady na zpracování projektové dokumentace

 • zařazení komunikací do kategorií a tříd (pasport, pokud je zpracován)
 • projektová dokumentace
 • položkový rozpočet
 • stavební povolení (příp. ohlášení)
 • stanovisko odboru dopravy KÚ (pro silnice II. nebo III. třídy)
 • kladné stanovisko Policie ČR

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.