Cyklostezky a cyklopruhy

Státní fond dopravní infrastruktury opět rozděluje dotace na cyklostezky
Probíhá příjem žádostí do 15. 08. 2024
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 500 tis. do 20 mil.
kategorie Výše podpory od 65 do 85 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán IROP

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) opět vyhlásí dotační výzvu na výstavbu nebo rekonstrukci cyklistické stezky.

Předmětem této dotace je financování výstavby a oprav cyklistických stezek, včetně vytvoření vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty. Dotace má za cíl podpořit rozvoj cyklistické infrastruktury a zlepšit podmínky pro cyklisty v České republice. 

Podporované aktivity:

 • výstavbu cyklistické stezky
 • opravu cyklistické stezky
 • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty

Otázky a odpovědi

 • obec
 • kraj
 • příspěvkové organizace 

výstavbu cyklistické stezky, v rámci výstavby cyklistické stezky lze také poskytnout
Příspěvek na:

 • výstavbu nebo rekonstrukci sdružených přechodů pro chodce a přejezdů procyklisty, nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce, které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce (společné anebo dělené);
 • nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty, nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce, které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce (společné anebo dělené). 

opravu cyklistické stezky

zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy. 

 • příprava území
 • demolice objektů
 • veřejné osvětlení
 • přeložky
 • kanalizace
 • zatrubnění příkopů
 • mobiliář
 • úpravy přilehlé komunikace (od 0,5m)
 • příjezdové cesty a přístupové cesty k objektům
 • osazení vegetací
 • dopravní značení, která nesouvisí se zvýšením bezpečnosti
 • parkoviště
 • opěrné zdi, oplocení
 • náklady na zpracování projektové dokumentace
 • autobusové zastávky a zálivy
 • geodetické a geometrické práce
 • opěrné zdi
 • náklady na zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace

 • Oceněný soupis prací
 • Projektová dokumentace
 • V případě, že cyklistická stezka realizovaná v rámci Akce bude VÚK, je Žadatel povinen doložit majetkoprávní vypořádání pozemků
 • V případě, že cyklistická stezka bude místní komunikací IV. třídy vedoucí po katastrálních územích více obcí, doloží Žadatel smlouvu o spolupráci 
 • Stanovisko Policie ČR
 • Vyjádření odboru dopravy krajského úřadu
 • Záměr projektu schválený CK MD u Akcí s celkovými náklady nad 30 mil. Kč bez
  DPH

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.