Dotace na požární signalizace sociální služby

Dotace je určena k vybavení pobytových zařízení sociálních služeb elektrickou požární signalizací.
Příjem žádostí ukončen 02. 10. 2023
dotace
kategorie Výše dotace od 400 tis. do 2,5 mil.
kategorie Výše podpory od 60 do 75 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán MPSV

Podpora je určena k vybavení pobytových zařízení sociálních služeb elektrickou požární signalizací, dále je určená obchodním společnostem a zařízením, jež jsou zřízená územním správním celkem, nebo zařízením provozovaným nestátními neziskovými organizacemi.

Podporovanými aktivitami jsou:

Pořízení a instalace elektrické požární signalizace pro zařízení sociálních služeb poskytujících služby v pobytové formě a odlehčovací služby poskytované pobytovou formou. 

 

Otázky a odpovědi

 • Kraj
 • Ústav
 • Obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha
 • Obchodní společnost
 • Spolek
 • Obecně prospěšná společnost
 • Církev a náboženská společnost
 • Sociální družstvo 

Z prostředků státního rozpočtu budou hrazeny výdaje spadající do kategorie pořízení
a obnovy dlouhodobého hmotného majetku a výdaje související s pořízením EPS, služby na
administraci veřejné zakázky, náklady na aktualizaci dokumentace požárně bezpečnostního
řešení a přidružené náklady na stavební úpravy.

Pro právní formy oprávněných žadatelů:

 1. Kraj
 2. Obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha 
 3. Obchodní společnost

Maximální výše dotace 2 500 000,- Kč, která tvoří max. 60 % způsobilých výdajů

 • Minimální výše způsobilých výdajů: 400 000,- Kč
 • Max. 60 % uznatelných výdajů uvedených v bilanci potřeb a zdrojů řídícího dokumentu tvoří účast státního rozpočtu na financování akce
 • Min. 40 % uznatelných výdajů uvedených v bilanci potřeb a zdrojů řídícího dokumentu hradí účastník programu z vlastních zdrojů 

Pro právní formy oprávněných žadatelů:

 1. Obecně prospěšná společnost
 2. Církev a náboženská společnost
 3. Ústav
 4. Sociální družstvo
 5. Spolek

Maximální výše dotace 2 500 000,- Kč, která tvoří max. 75 % způsobilých výdajů

 • Minimální výše způsobilých výdajů: 400 000,- Kč
 • Max. 75 % uznatelných výdajů uvedených v bilanci potřeb a zdrojů řídícího dokumentu tvoří účast státního rozpočtu na financování akce
 • Min. 25 % uznatelných výdajů uvedených v bilanci potřeb a zdrojů řídícího dokumentu hradí účastník programu z vlastních zdrojů

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.