Probíhá příjem žádostí do 02. 10. 2023

Dotace na požární signalizace sociální služby

Dotace je určena k vybavení pobytových zařízení sociálních služeb elektrickou požární signalizací.
kategorie Výše dotace od 400 tis. do 2,5 mil.
kategorie Výše podpory od 60 do 75 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán MPSV

Podpora je určena k vybavení pobytových zařízení sociálních služeb elektrickou požární signalizací, dále je určená obchodním společnostem a zařízením, jež jsou zřízená územním správním celkem, nebo zařízením provozovaným nestátními neziskovými organizacemi.

Podporovanými aktivitami jsou:

Pořízení a instalace elektrické požární signalizace pro zařízení sociálních služeb poskytujících služby v pobytové formě a odlehčovací služby poskytované pobytovou formou. 

 

Otázky a odpovědi:

 • Kraj
 • Ústav
 • Obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha
 • Obchodní společnost
 • Spolek
 • Obecně prospěšná společnost
 • Církev a náboženská společnost
 • Sociální družstvo 

Z prostředků státního rozpočtu budou hrazeny výdaje spadající do kategorie pořízení
a obnovy dlouhodobého hmotného majetku a výdaje související s pořízením EPS, služby na
administraci veřejné zakázky, náklady na aktualizaci dokumentace požárně bezpečnostního
řešení a přidružené náklady na stavební úpravy.

Pro právní formy oprávněných žadatelů:

 1. Kraj
 2. Obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha 
 3. Obchodní společnost

Maximální výše dotace 2 500 000,- Kč, která tvoří max. 60 % způsobilých výdajů

 • Minimální výše způsobilých výdajů: 400 000,- Kč
 • Max. 60 % uznatelných výdajů uvedených v bilanci potřeb a zdrojů řídícího dokumentu tvoří účast státního rozpočtu na financování akce
 • Min. 40 % uznatelných výdajů uvedených v bilanci potřeb a zdrojů řídícího dokumentu hradí účastník programu z vlastních zdrojů 

Pro právní formy oprávněných žadatelů:

 1. Obecně prospěšná společnost
 2. Církev a náboženská společnost
 3. Ústav
 4. Sociální družstvo
 5. Spolek

Maximální výše dotace 2 500 000,- Kč, která tvoří max. 75 % způsobilých výdajů

 • Minimální výše způsobilých výdajů: 400 000,- Kč
 • Max. 75 % uznatelných výdajů uvedených v bilanci potřeb a zdrojů řídícího dokumentu tvoří účast státního rozpočtu na financování akce
 • Min. 25 % uznatelných výdajů uvedených v bilanci potřeb a zdrojů řídícího dokumentu hradí účastník programu z vlastních zdrojů

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?