Dotace na protipovodňová opatření

Výzva je zaměřena na podporu preventivních opatření proti povodním a suchu.
Příjem žádostí ukončen 15. 12. 2023
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 250 tis. do 10 mil.
kategorie Výše podpory od 50 do 100 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán OPŽP

Výzva je zaměřena na budování a rozšíření varovných a výstražných systémů, tvorba digitálních povodňových plánů, generelu odtokových poměrů, plánů odvádění extrémních srážek, podkladů pro stanovení záplavových území či pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní a další.

Podporovanými aktivitami jsou:

 • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na lokální úrovni
 • pořízení nových varovných systémů, a to místo stávajících varovných systémů, které nevyhovují aktuálním požadavkům
 • stanoveným Hasičským záchranným sborem ČR
 • tvorba digitálních povodňových plánů v území, kde dosud neexistují
 • tvorba aktivního harmonogramu činností povodňových komisí
 • generel odtokových poměrů urbanizovaného povodí
 • plán odvádění extrémních srážek v urbanizovaném území
 • zpracování podkladů pro stanovení záplavových území
 • zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla III. a IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu

Otázky a odpovědi

 • obce
 • městské části hl. města Prahy
 • kraje
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu, státní podniky

 • obec se nachází na vodním toku v oblasti s významným povodňovým rizikem
  nebo
 • obec se nachází na vodním toku se stanoveným záplavovým územím
  a v projektové dokumentaci je minimálně fotodokumentací doloženo, že se
  v obci nacházejí ohrožené objekty, nebo
 • obec se nachází na vodním toku bez stanoveného záplavového území
  a v projektové dokumentaci je minimálně fotodokumentací doloženo, že se
  v obci nacházejí ohrožené objekty, z fotodokumentace musí být vidět, že jsou
  ohrožené objekty zaplavovány vodou při povodních, dále je nutné doložit
  alespoň jeden z následujících dokladů – písemný záznam o proběhlé povodni,
  ze kterého bude patrné, že byly zaplaveny alespoň nějaké ohrožené objekty,
  nebo písemný záznam z jednání povodňové komise, ze kterého bude patrné,
  že byly zaplaveny alespoň nějaké ohrožené objekty, nebo
 • obec se nenachází na vodním toku, ale nachází se v rizikovém území
  při přívalových srážkách v ČR a v projektové dokumentaci je minimálně
  fotodokumentací doloženo, že se v obci nacházejí ohrožené objekty,
  z fotodokumentace musí být vidět, že jsou ohrožené objekty zaplavovány
  vodou při povodních, dále je nutné doložit alespoň jeden z následujících
  dokladů – písemný záznam o proběhlé povodni, ze kterého bude patrné, že byly
  zaplaveny alespoň nějaké ohrožené objekty, nebo písemný záznam z jednání
  povodňové komise, ze kterého bude patrné, že byly zaplaveny alespoň nějaké
  ohrožené objekty

 • Míra podpory 85 %

 • Bonifikace míry podpory pro projekty budování a modernizace komplexního systému předpovědní služby zahrnující budování a modernizaci měřicích sítí, infrastruktury a nástrojů
  systémů včasné výstrahy na celostátní úrovni realizované prostřednictvím příspěvkových organizací zřízených OSS
  100 %

 • Míra podpory  pro projekty vybudování, rozšíření a upgrade varovných systémů, generel odtokových poměrů urbanizovaného povodí a plán odvádění extrémních srážek v urbanizovaném území
  50 % 

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.