Příjem žádostí ukončen 26. 01. 2024

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Dotace IROP bude zaměřena na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro cyklisty.
kategorie Výše dotace do 60 mil.
kategorie Výše podpory 85 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán IROP

Hlavním přínosem programu je vytvářet podmínky pro aktivní mobilitu, pěší a cyklisty, a zatraktivnění veřejného prostoru, zejména v případě městské mobility a mobility na kratší vzdálenosti, motivovat veřejnost k přestupu z individuální automobilové dopravy na dopravu cyklistickou a pěší.

V rámci programu bude podpořena:

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury
 • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury
 • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

Projekt výstavby, modernizace nebo rekonstrukce vyhrazené komunikace pro cyklisty sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami je zaměřen na vyhrazenou komunikaci pro cyklisty, která:

 •  svádí cyklistický provoz z pozemní komunikace s intenzitou motorové dopravy vyšší než 3000 vozidel/den
 •  nebo je navržena k zajištění obsluhy území jedné či více obcí s celkem více než 500 obsazenými pracovními místy
 •  nebo je navržena k zajištění obsluhy území jedné či více obcí s celkem více než 4000 obyvateli
 •  nebo je navržena s přímým napojením na stávající vyhrazenou komunikaci pro cyklisty, se kterou dohromady zajišťuje obsluhu území jedné či více obcí s celkem více než 750 obsazenými pracovními místy
 • nebo je navržena s přímým napojením na stávající vyhrazenou komunikaci pro cyklisty, se kterou dohromady zajišťuje obsluhu území jedné či více obcí s celkem více než 6000 obyvateli

 

Otázky a odpovědi:

 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?