Připravuje se příjem žádostí od 30. 10. 2022

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Dotace IROP bude zaměřena na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro cyklisty.
kategorie Výše dotace do 60 mil.
kategorie Výše podpory od 75 do 95 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán IROP

Hlavním přínosem programu je vytvářet podmínky pro aktivní mobilitu, pěší a cyklisty, a zatraktivnění veřejného prostoru, zejména v případě městské mobility a mobility na kratší vzdálenosti, motivovat veřejnost k přestupu z individuální automobilové dopravy na dopravu cyklistickou a pěší.

V rámci programu bude podpořena:

  • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury;
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury;
  • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

 

 

Otázky a odpovědi:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?