Navyšování kapacit a rekonstrukce MŠ

Dotace jsou určeny k navyšování kapacit MŠ na území ORP s nedostatečnou kapacitou a rekonstrukce objektů MŠ, které fungují v hygienické výjimce.
Příjem žádostí ukončen 15. 05. 2023
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 1 mil. do 99 mil.
kategorie Výše podpory 90 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán IROP

Porpora bude zaměřena na následující oblasti:

Podporované aktivity pro obce v obvodech ORP Železný Brod, Bohumín, Kostelec nad Orlicí, Turnov, Vizovice a nově také Kopřivnice, Králíky a Nová Paka. Výzva dále podporuje zvyšování kvality podmínek v MŠ tam, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí.

 • zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ 7 a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí (může se jednat o navýšení kapacity stávající MŠ anebo vznik nové MŠ)

Podporované aktivity pro MŠ, kde jsou identifikovány nedostatky krajskou hygienickou stanicí v posledním nebo nadcházejícím školním roku:

 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na zajištění hygienických požadavků u MŠ (např.  změny vnitřního uspořádání výukových prostor, nástavby a přístavby tak, aby mohlo dojít k zajištění kapacit s ohledem na hygienické požadavky, modernizace hygienického zázemí, zajištění bezbariérovosti)

 

Otázky a odpovědi

 • Obce
 • Školské právnické osoby
 • Dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji

 • Projekt je v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP) platným pro území realizace projektu.
 • Předmětem realizace projektu je navýšení stávající kapacity mateřské školy minimálně o 20 míst nebo je předmětem realizace projektu vznik nové mateřské školy s kapacitou minimálně 20 míst.
 • U projektu na navýšení kapacity MŠ nebo vznik nové MŠ je 15-30 % nově vzniklé kapacity určeno pro děti do 3 let věku.
 • Učebny, výukové prostory (denní místnost, místnost pro spánek), jídelna, kabinety, šatny a hygienická zařízení podpořená z IROP jsou bezbariérově dostupné

Stavba

 • Stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov pro potřeby provozu MŠ
  - kmenové učebny (denní místnost / herna, prostory pro spánek dětí);
  - zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky;
  - kuchyň, jídelna/výdejna jídel;
  - nezbytné zázemí nově vybudovaných či modernizovaných prostor (např. šatny, hygienická zázemí, sklady vybavení, úklidové komory);
  - chodby, vstupní a spojovací prostory nezbytné pro propojení nově vybudovaných prostor;
  - zajištění bezbariérovosti (pozn. v případě, že v budově funguje další škola či školské zařízení, může být bezbariérovost společných části budovy financována i pro potřeby ostatních škol a školských zařízení);
  - budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektroinstalace) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem).
  - zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov
 • Nákup vybavení pro potřeby provozu MŠ
  - nábytek;
  - elektronika, hardware a software vybavení kmenových učeben;
  - vybavení kuchyně, jídelny/výdejny jídel.
 • Nákup pozemku
 • Nákup stavby
 • DPH

Náklady, které nelze při použití paušální sazby 7 % zahrnout mezi přímé výdaje:

 • Dokumentace žádosti o podporu 
 • Projektová dokumentace a dokumentace pro realizaci projektu
 • Administrativní kapacity a řízení projektu
 • Poplatky 
 • Režijní, provozní a jiné náklady 
 • Publicita projektu
 • Další náklady související s projektem

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.