Probíhá příjem žádostí do 13. 12. 2023

Památky

Výzva je zaměřena pouze na na národní kulturní památky, nebo zapsané památky UNESCO.
kategorie Výše dotace do 60 mil.
kategorie Výše podpory od 75 do 95 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán IROP

Podporovány budou následující aktivity:

 • Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví
 • revitalizace památek,
 • expozice,
 • depozitáře,
 • technické a technologické zázemí,
 • návštěvnická centra,
 • edukační centra,
 • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování,
 • evidence a dokumentace mobiliárních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci
 • aplikační software,
 • ochrana a zabezpečení památek,
 • parky u národních kulturních památek a u památek UNESCO nebo z Indikativního seznamu UNESCO,
 • doprovodná část projektu: parkoviště u památek

Otázky a odpovědi:

 • vlastníci památek
 • subjekty s právem hospodaření 

 • V případě individuálních projektů je památka zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako národní kulturní památka nebo v Seznamu světového dědictví UNESCO nebo v Indikativním seznamu statků světového dědictví UNESCO.
 • V případě projektů ITI je památka zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR nebo v Seznamu světového dědictví UNESCO nebo v Indikativním seznamu statků světového dědictví UNESCO.
 • Památka bude zpřístupněna veřejnosti. 

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?