Projektové dokumentace bytových domů

Dotace se zaměřuje na podporu projektové dokumentace pro výstavbu či rekonstrukci bytových domů.
Probíhá příjem žádostí do 30. 10. 2024
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 500 tis. do 10 mil.
kategorie Výše podpory 100 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán MMR

Budou podpořeny pouze projekty vedoucí ke zvýšení kapacit dostupného nájemního a sociálního bydlení.

Podpořena bude projektová příprava pro výstavbu či rekonstrukci bytových domů. 

 1. Novostavba bytu nebo bytového domu
 2. Stavební úpravy, které povedou ke zvýšení kapacit dostupného nájemního bydlení.
  • stavební úprava, kterou vznikne byt, s výjimkou stavebních úprav v rodinném domě
  • nástavba nebo přístavba, kterou vznikne byt, s výjimkou nástavby nebo přístavby v rodinném domě, pokud nevznikne z rodinného domu bytový dům
  • stavební úprava rodinného domu, kterou vznikne bytový dům
  • stavební úpravy existujících ubytovacích kapacit, které ale v současném stavu není možné obývat, s výjimkoustavebních úprav v rodinném domě
  • stavební úpravy bytu, v jejichž důsledku dojde k navýšení kapacit dostupného (vč. sociálního) nájemního bydlení

Otázky a odpovědi

 • obce
 • organizace zřizované a zakládané obcemi 
 • hlavní město Praha a jím zřízené a založené organizace
 • městské části hlavního města Prahy a jimi zřízené a založené organizace
 • kraje
 • organizace zřízené a zakládané krajem
 • založené organizace musí být ve 100% vlastnictví daného kr

 • pořízení projektové dokumentace – např. architektonická studie, projekt pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení pro provedení stavby pro novostavby i rekonstrukce
 • příprava soutěžní dokumentace pro realizaci staveb studie stavebně technologického řešení – dokumentace pro zařízení a systémy mající vliv na energetickou náročnost na výměnu tepelných zdrojů atp. (podporováno pouze společně s další podporovanou aktivitou)
 • studie proveditelnosti
 • realizace architektonické soutěže
 • příprava smluv typu Design&Build, PPP a EPC

 • Popis projektu ve formátu stanovené šablony, jehož součástí je finanční rozvaha následné realizace výstupu projektu
 • Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku nezbytného k realizaci projektu
 • Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů ve vztahu k poskytovateli podpory
 • Čestné prohlášení ke střetu zájmů v průběhu zadávacího řízení 
 • Finanční model následné realizace výstupu projektu u projektové dokumentace na bytové domy 

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.