Připravuje se příjem žádostí od 31. 10. 2022

Sociální služby

Dotace je zaměřena na nákup, rekonstrukci či výstavbu objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.
kategorie Výše dotace do 60 mil.
kategorie Výše podpory od 75 do 95 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán IROP

Pro služby sociální péče bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb.

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze níže uvedených služeb sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Osobní asistence – mimo území hl. m. Prahy;
Pečovatelská služba – mimo území hl. m. Prahy;
Odlehčovací služby – hl. m. Praha pouze v pobytové formě; v celkovém rozsahu mimo území hl. m. Prahy;
Centra denních služeb – mimo území hl. m. Prahy;
Denní stacionáře – v případě, že jsou součástí objektu, kde je poskytována pobytová služba – platí pouze pro Prahu. Pokud v objektu, kde je umístěn denní stacionář, není poskytována i pobytová služba, pak mimo území hl. m. Prahy;
Týdenní stacionáře; - mimo území hl. m. Prahy;
Domovy pro osoby se zdravotním postižením; - hl. m. Praha
Domovy pro seniory; - hl. m. Praha
Domovy se zvláštním režimem; hl. m. Praha
Chráněné bydlení; hl. m. Praha

Žadatel musí splňovat tyto podmínky:

Žadatel je oprávněn k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo nejpozději v termínu stanoveném pro naplnění indikátorů uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace předloží Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb. Žadatel je součástí sítě sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo nejpozději v termínu stanoveném pro naplnění indikátorů uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude do sítě zařazen.
 

Otázky a odpovědi:

Příspěvková organizace obce nebo kraje
Obec, městys, město, městská část
Kraje
Dobrovolný svazek obcí
Organizační složky státu
Spolky
Obecně prospěšné společnosti
Ústavy
Církve
Nadace


Žadatel musí mít historii delší než tři roky.

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?