Střední školy

Dotace budou zaměřeny na vybudování a vybavení odborných učeben, konektivitu škol, školní kluby a zázemí.
Probíhá příjem žádostí do 30. 09. 2025
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace do 60 mil.
kategorie Výše podpory od 75 do 95 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán IROP

Podporovány budou následující aktivity:

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben SŠ, SŠ spojených s VOŠ, center odborné přípravy a konzervatoří ve vazbě na přírodní vědy,polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení;
 • vnitřní konektivita škol;
 • školní kluby pro žáky nižšího stupně víceletých gymnázií;
 • doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí:
  ▪ pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
  ▪ pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);
  ▪ vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při SŠ, SŠ/VOŠ a konzervatořích vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit. 

Otázky a odpovědi

 • školské právnické osoby
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje 
 • ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení

 • Projekty musí být v souladu s Regionálním akčním plánem

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.