Oprava sakrálních staveb

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlašuje dotační výzvu na opravy sakrálních staveb, např. opravy křížových cest, zvoniček, božích muk, kapliček, soch a hřbitovů.
Příjem žádostí ukončen 14. 02. 2024
dotace
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 15 tis. do 300 tis.
kategorie Výše podpory 70 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán MZe ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásí začátkem roku 2024 výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace na údržbu a obnovu stávajících památných a kulturních staveb a venkovských prvků, například na opravu kapliček, zvoniček, křížových cest, božích muk, soch a sousoší, hřbitovů a hřbitovních zdí.

Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. Objekt musí být v obci do 2.000 obyvatel, případně v obci do 5000 obyvatel, pokud se nachází v místní části, ve které žije méně než 500 obyvatel.

 

Otázky a odpovědi

 • Obce do 2 000 obyvatel
 • Obce od 2 001 do 5 000 obyvatel - pouze v případě, že se objekt nachází v místní části, ve které žije méně než 500 obyvatel
 • Spolky
 • Zájmová sdružení právnických osob
 • Obecně prospěšné společnosti
 • Vlastníci staveb či pozemků, na kterých objekt stojí

Oprava nebo rekonstrukce následujících objektů:

 • Kaple (kaplička)
 • Křížová cesta
 • Zvonička
 • Boží muka
 • Smírčí a jiné kříže
 • Exteriérové sochy a sousoší
 • Hřbitovy a hřbitovní zdi 

Součástí projektu můžou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace. Za způsobilé výdaje na terénní úpravy lze považovat jen výdaje ve výši max. 10 % předpokládaných způsobilých výdajů na samotný objekt, maximálně však ve výši 40.000 Kč.

 • Stavební povolení nebo žádost o stavební povolení (pouze u hřbitovní zdi)
 • Položkový rozpočet projektu 
 • Doklad o vlastnictví pozemku či objektu, na kterém daný objekt stojí
 • Barevná fotodokumentace výchozího stavu (v případě zhotovení věrné repliky části předmětu dotace fotografickou či jinou dokumentaci dokládající původní stav)
 • Čestné prohlášení o počtu obyvatel v místní části obce/města k 1.1. 2021 (obce od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel)

Pro žadatele v obci do 2 000 obyvatel:

 • Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu.
 • Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000 Kč.
 • Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 300 000 Kč.

Pro žadatele v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel:

 • Výše dotace maximálně 60 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu.
 • Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000 Kč.
 • Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 300 000 Kč.

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.