Probíhá příjem žádostí do 30. 06. 2023

Veřejné osvětlení

MPO otevřelo dotační výzvu na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení v obcích.
kategorie Výše dotace do 10 mil.
kategorie Výše podpory 100 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) otevřelo dotační výzvu v rámci Národního plánu obnovy na rekonstrukci veřejného osvětlení. Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

Výše dotace činí 30 Kč na 1 uspořenou kWh elektrické energie ročně.

 

Otázky a odpovědi:

Obec nebo společnost vlastněná ze 100 % obcí, která se NENACHÁZÍ na území Národních parků.

• DPH – v případě, že zadavatel nebude žádat o odpočet na vstupu
• Kabeláž mezi svítidlem a svorkovnicí
• Kabeláž pro dobíjecí body (EV ready)
• Nástavce, výložníky
• Prvky „smart city“
• Prvky „smart lighting“
• Revize elektro
• Rozvaděč včetně elektro-výzbroje
• Stožáry vč. základů
• Svítidla (včetně doplnění SB pro splnění požadavků norem ČSN EN 13201)
• Svorkovnice
• TDI
• Výdaje na práci (montáž a demontáž svítidel, instalace stožárů, instalace kabeláže pro EV ready, náklady na plošiny)
• Výdaje na seřízení řídících prvků
• Výdaje na soubor technických dokumentů (pasport, generel, projektová dokumentace, energetický posudek, energetický posudek pro ZVA, měření osvětlení po realizaci projektu)

- energetický posudek, případně energetický audit
- kopie předmětné části pasportu 
- zatřídění komunikací do tříd osvětlenosti
- projektová dokumentace vč. výpočtu osvětlení a rušivého světla

- V rekonstruované části musí být úspora elektrické energie min. 30%
- Náhradní teplota chromatičnosti musí být menší nebo rovna 2700 K
- Parametry osvětlení komunikací musí splnit požadavky norem ČSN EN 13201.
- Parametry rušivého světla musí splňovat požadavky platné legislativy.

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?