Výstavba pro obce

Dotace je zaměřena na výstavbu a pořízení sociálních bytů a sociálních domů.
Příjem žádostí ukončen 31. 12. 2022
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 20 150 Kč/m2 do 40 300 Kč/m2
kategorie Výše podpory 100 %
kategorie Typ financování Průběžné
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán SFPI

Výzva je zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace. Sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení. Dotaci lze kombinovat s úvěrem SFPI.

Otázky a odpovědi

Obec nebo dobrovolný svazek obcí, dále také městská část nebo městský obvod (jsou-li k tomu oprávněny).

Dotaci lze využít na pořízení:
a) sociálního domu;
b) části smíšeného domu (odpovídající poměru podlahové plochy sociálních bytů k podlahové ploše všech bytů v domě);
c) sociálního bytu. 

Pořízením se dle NV rozumí výstavba, modernizace nebo koupě. Výstavba v sobě zahrnuje novostavbu, stavební úpravy, nástavbu a přístavbu. V rámci aktuální výzvy může žadatel zvolit následující formy pořízení:

Sociální nebo smíšený dům
1. novostavba bytového domu;
2. stavební úprava prostor určených k jiným účelům než k bydlení;  Jedná se o stavební úpravu celého objektu, který není určený k trvalému bydlení. Způsobilým nákladem je vznik bytů z původně nebytových prostor.
3. stavební úprava bytového nebo rodinného domu nezpůsobilého k bydlení; Jedná se o stavební úpravu celého bytového nebo rodinného domu nezpůsobilého k bydlení. Stavební úpravou musí vzniknout bytový dům.
4. modernizace nevyužívaného bytového domu; Jedná se o stavební úpravu celého bytového domu, který není ke dni podání žádosti využíván k bydlení. Tento způsob pořízení nelze využít u stavebních úprav rodinného domu.
5. koupě bytového domu v obci se sociálně vyloučenou lokalitou.


Sociální byt
1. stavební úprava prostor určených k jiným účelům než k bydlení; Jedná se o stavební úpravu nebytových prostor. Způsobilým nákladem je vznik bytů z původně nebytových
prostor. Rekonstrukce stávajících bytů není způsobilým nákladem.
2. stavební úprava nástavba nebo přístavba (1–12 bytů); Byty musí vzniknout v nově vytvořeném prostoru, rekonstrukce stávajících bytů není způsobilým nákladem. V rámci žádosti možné žádat o 1–12 bytů.
3. koupě sociálního bytu v obci se sociálně vyloučenou lokalitou.

 

  • žadatel o dotaci je pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu, spočívajícím poskytování bydlení v sociálním bytě;
  • žadatel se zaváže, že sociální byt bude sloužit k bydlení způsobilé domácnosti, a nájemní smlouvy bude uzavírat dle stanovených podmínek, vyplývajících z jeho pověření, nejméně však po dobu 20 let.

  • Investiční záměr
  • Schválení ZO
  • Žádost o stavební povolení/stavební povolení
  • Projektová dokumentace a rozpočet projektu

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.