Zřízení dětských skupin

Výzva je zaměřena na vytvoření nové dětské skupiny a následné financování ročního provozu.
Příjem žádostí ukončen 31. 03. 2024
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 627 tis. do 7,4 mil.
kategorie Výše podpory od 95 do 100 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán OPZ+

Výzva podporuje vytvoření a následný roční provoz nových dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. 

Podporovány jsou dětské skupiny v režimu pro veřejnost, nebo podnikové dětské skupiny. V rámci projektu musí vzniknout nová dětská skupina.

Projekty musí obsahovat fázi vybudování a  2 fáze provozu, přičemž délka jedné fáze provozu je 6 měsíců. 

Kalkulačku pro výpočet podpory naleznete na tomto odkazu.

 

Otázky a odpovědi

 • kraje, obce a jimi zřizované organizace
 • dobrovolné svazky obcí
 • poradenské a vzdělávací instituce
 • veřejné výzkumné instituce
 • nestátní neziskové organizace
 • profesní a podnikatelská sdružení
 • obchodní korporace
 • OSVČ
 • státní podniky
 • právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem
 • školy a školská zařízení
 • vysoké školy
 • OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace 

 • Provozovatel dětské skupiny není povinen být zaměstnavatelem rodiče nebo jiné osoby, pečující o dítě.
 • Projekty musí obsahovat fázi vybudování a minimálně 2 fáze provozu, přičemž  délka jedné fáze provozu je 6 měsíců.
 • V průběhu realizace projektu se příjemce zavazuje nečerpat příspěvek na provoz dětských skupin ze státního rozpočtu. 

 1. Žadatel o podporu, který je evidující osobou podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů11, musí dodat údaje o svém skutečném majiteli, a to ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, který přiloží k žádosti o podporu.

 2. Žadatel o podporu, který je obchodní společností či družstvem a jehož majetek je vložen nebo částečně vložen do svěřenského fondu, je povinen doložit k žádosti o podporu statut tohoto svěřenského fondu

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.