Probíhá příjem žádostí do 01. 06. 2023

Zřízení dětských skupin

Cílem výzvy je vytvoření kapacit nových dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb.
kategorie Výše dotace od 590 tis. do 3,4 mil.
kategorie Výše podpory od 95 do 100 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán OPZ

Výzva podporuje vybudování/transformaci a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.

Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Podporovány budou pouze dětské skupiny v režimu pro veřejnost. V rámci projektu musí vzniknout nová dětská skupina.

Projekty musí obsahovat fázi vybudování / transformace a 2 fáze provozu, přičemž délka jedné fáze provozu je 6 měsíců. Předčasné ukončení provozu není v rámci výzvy umožněno a příjemce musí realizovat celé dvě fáze provozu financované z prostředků OPZ.

Otázky a odpovědi:

• kraje, obce a jimi zřizované organizace
• dobrovolné svazky obcí
• poradenské a vzdělávací instituce
• nestátní neziskové organizace
• vysoké školy
• církve a náboženské společnosti
• nadace a nadační fondy
• Veřejné výzkumné instituce

• Náklady na stavební úpravy prostor
• Pořízení vybavení
• Pořízení výukových pomůcek
• Řízení projektové fáze zaměřené na vybudování dětské skupiny

 • Provozovatel dětské skupiny není povinen být zaměstnavatelem rodiče nebo jiné osoby,
  pečující o dítě.
 • Projekty musí obsahovat fázi vybudování / transformace a 2 fáze provozu, přičemž délka jedné
  fáze provozu je 6 měsíců.
 • V průběhu realizace projektu se příjemce zavazuje nečerpat příspěvek na provoz dětských
  skupin ze státního rozpočtu. 
 • Žadatel je oprávněn se v rámci jedné žádosti ucházet o podporu pouze jedné dětské skupiny.  
 • Oprávněným žadatelem o podporu dětské skupiny pro veřejnost (vyjma obce nebo kraje
  včetně jimi zřizovaných organizací nebo dobrovolného svazku obcí) je pouze ten žadatel, který
  s předložením žádosti o podporu předloží také prohlášení obce, ve které je plánováno místo
  realizace (tj. umístění dětské skupiny), o potřebě v oblasti zlepšení dostupnosti péče o děti
  před zahájením školní docházky. 

 • Prohlášení obce, ve které je plánováno místo realizace (tj. umístění dětské skupiny)
 • Smlouva o vedení bankovního účtu
 • Výpis z OŘ

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?