Národní plán obnovy | kalendář 06. Listopad

MPSV bude znovu vyhlašovat dětské skupiny

MPSV bude znovu vyhlašovat dětské skupiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí bude na jaře vyhlašovat znovu výzvu na vybudování dětských skupin, zaměřenou na  veřejný  sektor

Tato výzva kontinuálně naváže na výzvu č. 31_22_045, která bude ukončena k poslednímu únoru 2024.

Z dotace je možné podpořit budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Výše dotace je od 1 mil. do 25 mil. Kč, Podpora je poskytována pro všechny žadatele formou 100% dotace z RRF (vč. DPH).

Více informací naleznete v dotační výzvě.

Sdílet: facebook linkedin X