Národní plán obnovy | kalendář 20. Březen

MSPV vyhlašuje výzvu na podporu dětských skupin

MSPV vyhlašuje výzvu na podporu dětských skupin

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje v rámci Národního plánu obnovy výzvu, jejímž cílem bude podpořit investiční projekty na budování nových dětských skupin, ať už výstavbou nových budov, nákupem nebo rekonstrukcí budov tak, aby
tyto objekty následně dlouhodobě sloužily pro provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.


Podpoře dětských skupin se MPSV dlouhodobě věnuje a vnímá tato zařízení jako klíčové opatření v boji s genderovými nerovnostmi na trhu práce. Rozdíl v míře zaměstnanosti žen a mužů je v ČR jeden z nejvyšších v rámci EU, obdobně rozdíl v průměrné mzdě žen a mužů patří v ČR k nejvyšším v rámci EU. Zásadní vliv na tyto nerovnosti má nedostatek služeb péče o malé děti. Nemožnost skloubit rodinný a pracovní život se odráží právě v rozdílu v odměňování žen a mužů, nízké míře zaměstnanosti žen a v postproduktivním věku pak i ve vysokých rozdílech ve starobních důchodech a ve výrazně vyšší míře
ohrožení chudobou žen-seniorek.


Díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost bylo dosud vytvořeno zhruba 15 tisíc míst v dětských skupinách. V novém programovém období bude tato podpora pokračovat v rámci navazujícího Operačního programu Zaměstnanost plus. Díky Národnímu plánu obnovy se však otevírá i nová možnost podpořit i rozpočtově rozsáhlejší stavební
projekty, které by zejména obcím měly umožnit vytvořit trvalejší infrastrukturu pro péči o nejmenší děti. Touto výzvou reaguje MPSV také na migraci lidí z Ukrajiny v důsledku válečného konfliktu. Velká část uprchlíků je tvořena matkami s malými
dětmi. Národní plán obnovy představuje vládou ČR schválený plán reforem a investic, který umožní využít prostředky z evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resillience Facility) pro oživení ekonomiky po pandemii koronaviru. Celkem má MPSV v rámci Národního plánu obnovy k dispozici 5,7 mld. Kč na podporu vzniku nových
dětských skupin a mohlo by se tak podařit vybudovat téměř 400 nových objektů dětských skupin s kapacitou přes 7000 nových míst.

Více informací o podmínkách výzvy jsou k dispozici zde.

Zdroj: Tisková zpráva MPSV

Sdílet: facebook linkedin X