Životní prostředí | kalendář 28. Srpen

4 možnosti, kde čerpat dotace na fotovoltaiku

4 možnosti, kde čerpat dotace na fotovoltaiku

Nejen podnikatelský sektor a rodinné domy využívají v současné době možnosti dotační podpory na výstavbu fotovoltaických elektráren. Současná energetická krize se dotýká v nemalé míře i obcí a měst v České republice. Obce řeší vysoké ceny energií a možnosti, jak snížit spotřebu nejvíce zatížených objektů, jako jsou školy a školky, kulturní domy, sportoviště nebo obecní úřady. 

Fotovoltaika je účinným řešením v boji s energetickou krizí, navíc se technologickým vývojem snižují i náklady na její pořízení. Níže Vám přinášíme přehled dotačních výzev, kde je možné požádat o podporu na pořízení těchto systémů:

 

 1. Modernizační fond - Výzva RES+ č. 3/2022 - Komunální FVE pro malé obce
  Z této výzvy mohou čerpat obce do 3 000 obyvatel podporu na pořízení fotovoltaických systémů do 1 MWp na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie. Podpora se poskytuje ve výši 75 %, uznatelná je rovněž veškerá projektová příprava. 

 2. Modernizační fond - Výzva RES+ č. 4/2022 - Komunální FVE pro větší obce
  Dotační výzva je určena pro větší obce nad 3 000 obyvatel, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky.  Podávat lze pouze sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční soustavy. Podpora se poskytuje přiblizně od 50 do 75% a závisí na instalovaném výkonu, kapacitě akumulace či výkonosti elektrolyzéru.

 3. OPŽP - 11. výzva - Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách
  Podpora je zaměřena na systémy obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách obcí nad 3 000 obyvatel (mimo Prahu), příspěvkových organizací, školských zařízení, obchodních společností vlastněných veřejným subjektem, nebo nadací, spolků atp. V rámci dotace lze pořídit fotovoltaické nebo solárně-termické systémy, nebo výměnu zdroje vytápění využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za tepelné čerpadlo, nebo kotel na biomasu. Instalace musí probíhat na střešní konstrukci vč. přístřešků. Podpora je poskytována ve výši až 100 % prostřednictvím jednotkových nákladů. Ty jsou např. 35 000 Kč/kWp výkonu FVE. 

 4. NPŽP - Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov
  V současné době dobíhá rovněž výzva NPŽP, která je zaměřena na komplexní projekty energetických úspor ve veřejných budovách obcí. Podporu tak lze získat např. na zateplení obvodového pláště, výměnu oken, výměnu zdroje vytápění využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii, instalace fotovoltaických systémů nebo solárně-termických kolektorů. V rámci projektu je nutné splnit úsporu konečné spotřeby energie o 20 % a minimální úsporu primární neobnovitelné energie 30 %. Podpora je poskytována ve výši od 40 do 100 %, termín uzavírky příjmu žádostí je již 30. 9. 2022.

Nevíte, jaký dotační titul je pro Vás nevhodnější? Potřebujete poradit, jaký výkon fotovoltaiky zvolit, jaká je návratnost investice a co je potřeba pro podání žádosti? Neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím bezplatné konzultace projektu. Provedeme Vás celým procesem. Pomůžeme Vám zpracovat projektovou dokumentaci, energetické posouzení a dotaci samotnou získat.  V současné době zpracováváme více než 100 podobných projektů v obcích a městech ČR. 

Sdílet: facebook linkedin X